בוסטר פארק תעשיות גוש עציון

הקמת מערכת הגברת לחץ (בוסטר) מרכזית לפארק תעשיות גוש עציון.

הקמת מע’ הגברת לחץ מים למי צריכה וכיבוי אש.

תחנת שאיבה, קווי הולכה וסניקה ומערכות אלקטרו מכניות, מערכות הקטנת לחץ, מבנה חדר משאבות.

המתקן מיועד לספק מים בלחץ קבוע לצרכנים בעלי משטרי ספיקה משתנים באמצעות מערכת שליטה ובקרה מרכזית.

להתחלת השיחה
💬 איך אפשר לעזור לך?
היי 👋 כאן שלומי מחברת נווה אשמורת.
איך אפשר לעזור?