מכון שאיבה למים – לשם

הקמת מערכת הגברת לחץ (בוסטר) מרכזית ליישוב לשם.

הקמת מע’ הגברת לחץ מים למי צריכה וכיבוי אש.

ביצוע תשתיות להקמת מאגר חירום בנפח 500 מ”ק לרבות תחנת שאיבה, קווי הולכה וסניקה ומערכות אלקטרו מכניות והקמת מבנה עבור מערכות שאיבה ובקרה.

המתקן מיועד לספק מים בלחץ קבוע לצרכנים בעלי משטרי ספיקה משתנים ולתשתית כיבוי אש אזורית באמצעות מערכת שליטה ובקרה מרכזית לרבות מערכות לשמירה על כשירות מאגר החירום המרכזי.

להתחלת השיחה
💬 איך אפשר לעזור לך?
היי 👋 כאן שלומי מחברת נווה אשמורת.
איך אפשר לעזור?