מכון שאיבת ביוב-גן לאומי פלמחים

מכון שאיבת ביוב עבור רשות הטבע והגנים – גן לאומי פלמחים

במסגרת היערכות רט”ג להסדרת איסוף והזרמת השפכים בשמורות הטבע הסמוכות לחופי הים והנחלים בוצעו על ידנו עבודות תשתית להנחת רשת קווי ביוב, מים וכיבוי אש חדשה, תשתית לחניון לילה, הקמת תחנת שאיבה לביוב ומערכת הגברת לחץ מים לצריכה וכיבוי אש. בסיום הפרויקט בוצע פיתוח נופי במרחב הגן הלאומי.

העבודות בוצעו תוך תיאום וליווי שוטף של רשות העתיקות בחשיפה ושמירה על ממצאים ארכיאולוגיים ברחבי הגן.

עיקרי הפרויקט:

  • ביצוע שתית קווי ביוב גראביטציוניים
  • הקמת תחנת שאיבה לביוב גולמי כולל מבנה עילי ותת קרקעי במפלס פני הים
  • מתקן ניטרול ריחות
  • מערכות חשמל ובקרה
  • קו סניקה לביוב באורך 1000 מ’ וחיבור לקו מט”ש פלמחים
  • הנחת רשת קווי מים
  • מערכת לכיבוי אש והידרנטים
  • הקמת מערכת הגברת לחץ מים (בוסטר)
  • פיתוח נופי ומערכות השקיה
להתחלת השיחה
💬 איך אפשר לעזור לך?
היי 👋 כאן שלומי מחברת נווה אשמורת.
איך אפשר לעזור?